Nasza FUNDACJA chce podjąć wiele przedsięwzięć z pożytkiem dla Kościoła i całej Ojczyzny.
Teraz musimy zebrać siły, abyśmy mogli wspólnie realizować obowiązek misyjny, który dotyczy każdego chrześcijanina, i wspierać dobre dzieła medialne „Niedzieli”.