AKCJA Pro Terra Sancta

ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO GROBU W JEROZOLIMIE – INSTYTUT NIEDZIELA - FUNDACJA INSTYTUT MEDIÓW
zachęcają do wsparcia specjalnej zbiórki dla chrześcijan w Strefie Gazy.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ


Wpłaty można dokonać na konto:
Fundacja Instytut Mediów
Tytuł przelewu: Pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej
Numer konta PLN: 03 1140 2004 0000 3002 7860 6231


Od października ubiegłego roku rozgorzał na nowo konflikt pomiędzy państwem Izrael i Hamasem sprawującym rządy w Strefie Gazy. Skutkiem konfliktu są bombardowania, odcięcie od zewnętrznej pomocy i blokada granic. Na tym skrawku Autonomii Palestyńskiej na terytorium Izraela, od czasów apostolskich żyją chrześcijanie. Mimo tego, że stanowią niewielką grupę wobec muzułmańskiej większości, żyli w pokoju ze swymi sąsiadami. Dziś razem z nimi cierpią i są mordowani. Obszar Strefy Gazy został niemal zrównany z ziemią. Wspólnota katolicka chroni się w ostrzeliwanym kościele Świętej Rodziny. Brakuje jedzenia i wody, ponieważ granice zostały zamknięte, a Izrael odciął nawet dopływ wody pitnej i elektryczność. Domy zostały zburzone, ludzie stracili pracę i mieszkania.
Ziemia Święta, to nie tylko miasta i wioski, nie tylko historyczne miejsca, gdzie działa się historia zbawienia, naznaczone obecnością Chrystusa. To nawet nie tylko świątynie i inne miejsca święte, gdzie modlą się chrześcijanie różnych wyznań.

Wraz z polskim Zwierzchnictwem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie (bożogrobcami), którzy jako międzynarodowe stowarzyszenie kontynuują tradycje rycerzy krzyżowych troszczących się niegdyś o miejsca święte i chrześcijan w Palestynie, rozpoczynamy dzieło pod nazwą „Pro Terra Sancta - wsparcie dla chrześcijan w Ziemi Świętej”.

Poprzez Fundację Instytut Mediów (wspierającą działanie Instytutu NIEDZIELA wydającego Tygodnik Katolicki „Niedziela”), chcielibyśmy przeprowadzić zbiórkę pieniężną jako pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej, którzy z powodu konfliktu izraelsko-palestyńskiego zostali pozbawieni domów, miejsc pracy, możliwości utrzymania, a nawet możliwości ucieczki. Zebrane środki zostaną przekazane do dyspozycji pasterza katolików w Ziemi Świętej, kardynała Pierbattisty Pizzaballi, patriarchy łacińskiego Jerozolimy, który najlepiej zna potrzeby swoich cierpiących wiernych.
Jednym z wielkopostnych drogowskazów do świętości i owocnego przeżycia Wielkiego Postu, jest jałmużna, czyli dar z siebie. Tych, którzy mogą podzielić się swymi pieniędzmi, zapraszamy do włączenia się do zbiórki funduszy. Tych, którzy sami żyjąc skromnie nie mogą materialnie wesprzeć dzieła pomocy, prosimy o wsparcie modlitewne dla naszych braci i sióstr w Ziemi Świętej.
Ziemia Święta, to miejsca naznaczone konfliktami, cierpieniem, śmiercią, miejsca bólu i nieustannego wołania o pokój, ale to także miejsca, w których spełniła się miłosierna miłość Boga do człowieka. Niech ta miłość w praktyce spełni się także wobec naszych braci i sióstr, którzy potrzebują naszej pomocy.